Bồn Chứa NH3 Amoniac - NH3 Storage Tank
Bồn Chứa NH3 Amoniac - NH3 Storage Tank

Bồn Chứa NH3 Amoniac - NH3 Storage Tank

Bồn Chứa NH3 Amoniac - NH3 Storage Tank

- Bồn áp lực NH3 lỏng - Kích thước xe bồn NH3 lỏng - Bình NH3 lỏng - Chai NH3 lỏng - Điều áp NH3 lỏng - Bồn chứa  NH3 Amoniac lỏng - Sử dụng bình NH3 - Xe bồn NH3 - Thiết bị tiết kiệm NH3 - Thiết bị dùng NH3 - Các nhà cung cấp bồn khí NH3 lỏng - Quy định bồn khí NH3 lỏng
Chi tiết sản phẩm
Bồn Chứa NH3 - Amoniac  - NH3 Storage Tank

Bồn chứa NH3 Sản xuất Bồn NH3

  Sản xuất Chế tạo Bồn chứa NH3

Thông số thiết kế  Bồn NH3
Tiêu chuẩn thiết kế  ASME 8.1
Sứa chứa  Tấn  1 – 200T
Thể tích bồn  M3  2 – 400 m3
Môi chất    NH3
Áp suất  Thiết kế        - bar  20
 Hoạt động    - bar   -
Nhiệt độ  Thiết kế        - oC  -10 ÷ 50
 Hoạt động    - oC  30
Áp suất kiểm tra  Thủy lực       - bar  30
 Khí nén         - bar   -
Chụp X-quang  Thân              - %  RT 100%
 Chỏm            - %  RT 100%
Hệ số ăn mòn  1
Vật liệu  Thân  SA516-GR70N
 Chỏm  SA516-GR70
Khối lượng  Rỗng             - kg   -
 Hoạt động    - kg   -
 
Giấy Chứng nhận Chất lượng của Trung tâm Kiểm định 2 - Center of Industrial Safety Registration Zone 2 (CISR)'s Certificate

Sản phẩm: Bồn áp lực NH3 lỏng - Kích thước xe bồn NH3 lỏng - Bình NH3 lỏng - Chai NH3 lỏng - Điều áp NH3 lỏng - Bồn chứa  NH3 Amoniac lỏng - Sử dụng bình NH3 - Xe bồn NH3 - Thiết bị tiết kiệm NH3 - Thiết bị dùng NH3 - Các nhà cung cấp bồn khí NH3 lỏng - Quy định bồn khí NH3 lỏng

>>  BỒN ÁP LỰC


About GASTECH VIETNAM:
Leading supplier in Specialty Gases, Equipments for Gas industry, Industrial Machinery, Specialty Chemicals
- Specialty Gases: pure gases (Helium, Hydrogen, Nitrogen, Argon, Ethylene, etc. ), Gas Mixtures, Calibration Gases
- Equipments for gas industry: valves, regulators, pumps, vaporizer, float level gauge
- Industrial Machinery
- Specialty chemicals.
Sản phẩm liên quan
Sản Xuất Bồn Áp Lực
Bồn Áp lực, Bồn chứa Khí nén: Bồn LPG, Bồn CNG, Bồn Oxy lỏng,  Bồn CO2,  Bồn Nitơ lỏng, Bồn Argon, Bồn Heli, Bồn NH3.. - Chế ...
Bồn Chứa LPG
Bồn Chứa: Khí Gas LPG, Bồn chứa khí hóa lỏng Bồn trạn phân phối Gas LPG - Trạm chiết nạp gas LPG Thiết kế bồn chứa lpg, Các ...
Bồn Chứa CO2 Lỏng - Liquid CO2 Tank
+ Bồn chứa CO2 hóa lỏng được sử dụng trong việc lưu trữ và phân phối tại khu vực có nhu cầu sử dụng lớn + Xe bồn chứa CO2 ...
Bồn Chứa Nitơ, Oxy, Argon lỏng - Liquid Oxygen, Argon, Nitrogen Storage Tank
Bồn Chứa Nitơ, Oxy , Argon lỏng  - Liquid Oxygen, Argon, Nitrogen Storage Tank Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 : Sản ...
Bồn áp lực - bồn CO2, bồn O2, nồn Nitơ
Bồn Chứa Nitơ, Oxy , Argon lỏng  - Liquid Oxygen, Argon, Nitrogen Storage Tank Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 : Sản ...
Bồn áp lực 2 lớp
Bồn Chứa Nitơ, Oxy , Argon lỏng  - Liquid Oxygen, Argon, Nitrogen Storage Tank Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 : Sản xuất lắp ...
Sản xuất bồn áp lực 2 lốp
Bồn Chứa Nitơ, Oxy , Argon lỏng  - Liquid Oxygen, Argon, Nitrogen Storage Tank Bồn cao áp bồn 2 lớp: Bồn Nitơ , Bồn Oxy, Bòn Argon, Bồn CO2 : Sản xuất lắp ...
Xe bồn vận chuyển NH3 , LPG
Xe bồn vận chuyển NH3 , LPG . Sức chứa : 43 m3 . Tiêu chuẩn thiết kế : ASME 8. Các bồn vận chuyển sau khi hàn hoàn chỉnh phải được ...