Van điều áp cấp 1 - High Pressure First Stage Regulators
Van điều áp cấp 1 - High Pressure First Stage Regulators

Van điều áp cấp 1 - High Pressure First Stage Regulators

Van điều áp cấp 1 - High Pressure First Stage Regulators
Van điều áp Gas LPG , Điều Áp CO2, Điều Áp Oxy, Điều Áp Nitơ
Điều Áp Argon, Điều Áp Heli, Điều Áp Axetylen, Điều Áp Hydro
Nguồn gốc xuất xứ: Đức, Mỹ, Japan, Korea
Tiêu chuẩn sản xuất: Châu Âu, JIS
Nhập khẩu: Gastech Co.,Ltd
Chi tiết sản phẩm
Van điều áp cấp 1 - High Pressure First Stage Regulators
Van điều áp Gas LPG , Điều Áp CO2, Điều Áp Oxy, Điều Áp Nitơ
Điều Áp Argon, Điều Áp Heli, Điều Áp Axetylen, Điều Áp Hydro
Nguồn gốc xuất xứ: Đức, Mỹ, Japan, Korea
Tiêu chuẩn sản xuất: Châu Âu, JIS
Nhập khẩu: Gastech Co.,Ltd
Điều Áp Cấp 1

Sản phẩm cùng loại:

Van điều áp cấp 1:  van khí LPG
Van điều áp cấp 1:  van khí CO2
Van điều áp cấp 1:  van khí Argon
Van điều áp cấp 1:  van khí Nitơ N2
Van điều áp cấp 1:  van khí Oxygen
Van điều áp cấp 1:  van khí Axetylen
Van điều áp cấp 1:  van khí Hydro H2


About GASTECH VIETNAM:
Leading supplier in Specialty Gases, Equipments for Gas industry, Industrial Machinery, Specialty Chemicals
- Specialty Gases: pure gases (Helium, Hydrogen, Nitrogen, Argon, Ethylene, etc. ), Gas Mixtures, Calibration Gases
- Equipments for gas industry: valves, regulators, pumps, vaporizer, float level gauge
- Industrial Machinery
- Specialty chemicals.
Sản phẩm liên quan
Van An Toàn Bồn Chứa - Storage Tank Safety Valve
Van An Toàn Bồn Chứa - Storage Tank Safety Valve Van An toàn được sử dụng để kiểm soát áp lực trong sau đây: Đường ống dẫn Bình ...
Van An Toàn - High Pressure Valve
Sản phẩm: Van An Toàn , High Pressure Valve Tên sản phẩm : Van an toàn bồn chứa, nối bích JIS-20K Ms Eng - ...
Van An Toàn đường ống, Vapor Relief Valves
Van An Toàn Đường Ống - Vapor Relief Valves Line Safety Valve Tên sản phẩm: Van An Toàn Đường Ống LPG, CO2,  NH3, Oxy, Hydro, Nitơ Nguồn ...