Dự án - Gas Trung tâm, Trạm chiết nạp, Sản xuất Bồn Gas, Bồn Áp Lực, Gas Chung Cư, Hệ Thống Gas Trung Tâm, Gas City, Xây Dựng Bồn Gas, Trạm Gas LPG CO2 Oxy Nitơ Argon Heli NH3 SO2 Hydro - Thiết Kế Tư Vấn Thi Công Trạm Gas, Xây Dựng Gas Chung Cư, Gas Nhà Hàng, Khách Sạnc
Trang chủ Dự án Thiết kế thi công trạm CO2 cho công ty Holcim
Dự án
Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống PCCC bằng CO2 cho máy nghiền than tại nhà máy xi măng Holcim Hòn Chông
1 bồn CO2 10 tấn
Các tiêu chuẩn thi công

TCVN 3148-1988 công việc hàn điện, yêu cầu an toàn chung
TCVN-4431-1987: lan can an toàn, điều kiện kỹ thuật
TCVN 4086-1985: an toàn điện tron xây dựng
TCVN 5863-1995: thiết bị nâng, an toản trong lắp đặt và sử dụng
TCVN 8155-1998: bình chịu áp lực- yêu cầu kỹ thuật an toàn, lăp đặt và sữa chữa

Tin tứcTin liên quan