Cung cấp khí công nghiệp
Cung cấp Khí Carbon Monoxide, khí CO - Chai Khí Carbon Monoxide, Bình chứa Khí CO - Carbon Monoxide Cylinder
Cung cấp Khí Carbon Monoxide, khí CO - Chai Khí Carbon Monoxide, Bình chứa Khí CO - Carbon Monoxide Cylinder Ứng dụng: Công nghiệp, Thực phẩm, Y khoa Hàm lượng tinh khiết: 99.9%,99.9%~99.999% Model Number: Carbon Monoxide - Item: CO Đóng chai: 6L, 8L, 10L, 12L, 40L, 80L Xuất xứ: Gastech co.,LTD
Cung cấp Khí N2O, Chai Khí N2O , Bình chứa N2O - Oxygen-Gas-Cylinder
Cung cấp Khí N2O – Nitrous Oxide, bán khí N2O, bình N2O, bình khí N2O, bán chai khí N2O, Nạp khí, chai khí N2O 40 lít, Chai khí chứa N2O
Cung cấp Khí Oxy, Chai Khí Oxy , Bình chứa Oxy - Oxygen-Gas-Cylinder
Cung cấp Khí Oxy, bán khí Oxy, bình Khí Oxy, bán chai khí Oxy, chai khí Oxy, Chai khí chứa Oxygen Cung Cấp Khí, Nạp Khí Nitơ - Bình chứa Khí Nitrogen Khí nitơ Công nghiệp: Độ tinh khiết: 98%, 99,99%, 99,999%, 99.9995% Đóng chai: 47L, 50L Áp suất: 150 bar, 200 bar Kiểu Van: CGA 580 Sản phẩm: Cung cấp Khí N2 – Nitrogen, bán khí N2, bình N2, bình khí N2, bán chai khí N2, chai khí N2 40 lít, Chai khí chứa N2
Cung cấp Khí Nito, Chai Khí Nito , Bình chứa Nito - Nito-Cylinder
Khí Nitơ, Chai Khí Nito - Bình Nitơ Lỏng, Bình chứa khí Nitơ XL45