Nạp khí công nghiệp
Cung cấp Khí Công nghiệp - Khí chuẩn Heli - Argon - Nitơ - Oxy ...
Gastech phục vụ khách hàng các loại khí hỗn hợp, khí chuẩn và tinh khiết như: Mix gas, Standard gas, Calibration gas, khí H2, CO2, O2, N2, He, Ar, CO, SO2, … Cung cấp Khí N2O, Chai Khí N2O , Bình chứa N2O - Oxygen-Gas-Cylinder Cung cấp Khí N2O – Nitrous Oxide, bán khí N2O, bình N2O, bình khí N2O, bán chai khí N2O, chai khí N2O 40 lít, Chai khí chứa N2O Cung cấp Khí Oxy, Chai Khí Oxy , Bình chứa Oxy - Oxygen-Gas-Cylinder Cung cấp Khí [...]