Trang chủ Dịch vụ Cung cấp Khí Oxy, Chai Khí Oxy , Bình chứa Oxy - Oxygen-Gas-Cylinder
Dịch vụ

Cung cấp Khí Oxy, Chai Khí Oxy , Bình chứa Oxy - Oxygen-Gas-Cylinder

Khí Nitơ Công nghiệp:
Độ tinh khiết: 98%, 99,99%, 99,999%, 99.9995%
Đóng chai: 47L, 50L
Áp suất: 150 bar, 200 bar
Kiểu Van: CGA 580

 

Bình chứa Khí OXY
Oxygen Cylinder 
  • Oxygen Purity: 98%, 99.99%,99.999%    - Cylinder : 47L, 50L
     
  • Pressure: 150 bar, 200 bar                       - Cylinder valve : CGA580
Tin tứcTin liên quan