Trang chủ Tin tức Gas LPG : Liquefied Petroleum Gas - Khí dầu mỏ hóa lỏng hay Khí hóa lỏng
Tin tức

Liquefied Petroleum Gas : Khí dầu mỏ hóa lỏng hay Khí hóa lỏng 

Bồn chứa Gas LPG , LPG Tanks, Bồn gas Gastech
Bồn dùng để chứa khí hóa lỏng LPG: Sản phẩm của Công ty GASTECH
 
Đây là cách diễn tả chung của hỗn hợp propan có công thức hóa học là C3H8 và butan có công thức hóa học là C4H10, cả hai được tồn trữ riêng biệt hoặc chung với nhau như một khí. LPG được gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng vì các chất khí này có thể được hóa lỏng ở nhiệt độ bình thường bằng cách gia tăng áp suất vừa phải, hoặc ở áp suất bình thường bằng cách sử dụng kỹ thuật làm lạnh để làm giảm nhiệt độ. 

Trong thành phần của LPG, thông thường, Propan chiếm 50%, Butan chiếm 50%.

 
Tin tứcTin liên quan